Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych pełnią kluczową rolę w ochronie życia ludzkiego. Ale dlaczego tak właściwie jest? Otóż, w sytuacji pożaru, dym jest równie niebezpieczny, jeśli nie bardziej, niż sam ogień. Oddymianie klatek schodowych Oddymianie klatek schodowych nie tylko umożliwia bezpieczną ewakuację mieszkańców, ale także ułatwia strażakom dostęp do ogniska pożaru. System oddymiania klatek schodowych działa…

System oddymiania pomieszczeń, klatek schodowych

Systemy oddymiania – grawitacyjne i mechaniczne oddymianie

System oddymiania to zaawansowany system, stosowany w budynkach, halach, pomieszczeniach biurowych, klatkach schodowych itp. w celu usuwania dymu i ciepła podczas pożaru. Jak działa system oddymiania grawitacyjnego? Rolą systemu oddymiania jest odprowadzenie gromadzącego się w trakcie pożaru dymu, ciepła i gazów, które zagrażają zdrowiu i życiu. W przestrzeniach pionowych, takich jak klatki schodowe czy drogi…