SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU – MONTAŻ (system ssp)

Kraków, Niepołomice i okolice

Jesteś tutaj:

CO OFERUJEMY?

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP lub SAP) pozwalają wykryć zjawiska towarzyszące pożarom nawet w ich początkowej fazie. Takie rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie szybkiej ewakuacji z zagrożonego obszaru, zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz wysterowanie urządzeń automatyki pożarowej. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu, instalowaniu oraz wdrażaniu systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach o różnym przeznaczeniu. Pracujemy wykorzystując systemy zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych.

Systemy sygnalizacji pożaru – urządzenia

W zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożaru bazujemy na systemach i urządzeniach firm takich jak: Schrack – Seconet, Polon – Alfa, Bosch, Esser, a w zakresie oddymiania z: AFG, D+H, Polon – Alfa, Mercor.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU - DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FPI?

Wieloletnie doświadczenie zebrane podczas współpracy z wiodącymi producentami, pozwala nam każdorazowo zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług. Potwierdzeniem jakości naszej pracy są wykonane przez nas realizacje. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych (mieszkania, domy, wspólnoty mieszkaniowe), jak i instytucji oraz firm.

System sygnalizacji pożaru (system SSP, SAP) – montaż w Krakowie i okolicach

Działamy głównie na terenie Małopolski (Kraków, Niepołomice, Kłaj, Proszowice, Bochnia, Brzesko, Wieliczka, Skawina, Dobczyce, Gdów), ale w razie zainteresowania realizujemy także zlecenia na terenie całej Polski.

Ponad 10 lat doświadczenia w branży

Doradzamy Projektujemy Montujemy

Możliwość zawarcia umowy serwisowej

Stale poszerzamy naszą wiedzę techniczną

NASZE REALIZACJE

BEZPŁATNA WYCENA INSTALACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ
(SAP, SSP)

MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - DLACZEGO WARTO?

W roku 2020 (dane KG PSP) odnotowano 128 738 pożarów, co stanowi aż 22% wszystkich zgłaszanych zdarzeń wymagających interwencji Państwowej Straży Pożarnej. We wspomnianych incydentach zginęło 489 osób, a 2836 odniosło obrażenia ciała – statystyki wydają się przerażające, ale to niestety prawda. Inwestycja w systemy sygnalizacji przeciwpożarowej oraz ich instalacja okazują się jednym z najlepszych sposobów na poprawę powyższych wyników, a przede wszystkim wyraźne ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania pożaru.

Czym jest system sygnalizacji przeciwpożarowej?

Powyższym mianem określa się kompleks urządzeń elektronicznych, które są odpowiedzialne za monitorowanie, wykrywanie i skuteczne informowanie o potencjalnym zagrożeniu pożarowym. System SSP stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na znaczące ograniczenie strat ludzkich i materialnych wywołanych przez pożar. Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru pozwalają na wykrycie przypuszczalnego niebezpieczeństwa w jego początkowej fazie! Co więcej, umożliwiają też błyskawiczną reakcję (np. służb ratunkowych lub otoczenia) w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

System sygnalizacji pożarowej – z czego się składa?

Proces montażu systemów sygnalizacji przeciwpożarowej obejmuje dwie grupy urządzeń, które jako całość tworzą niezwykle kompatybilny i efektywnie działający mechanizm. To właśnie dzięki nim system SSP umożliwia prawidłową analizę pomieszczeń lub terenu pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń pożarowych. Jakie elementy należy wyróżnić?

Pierwszą grupę stanowi tzw. centrala. To nowatorskie oprogramowanie komputerowe, którego zadaniem jest pobieranie i eksplikowanie zgromadzonych danych. Przetrzymywane informacje są z kolei wykorzystywane do szybkiego zapobieżenia potencjalnemu ryzyku wybuchu pożaru bądź przeciwdziałania istniejącemu już niebezpieczeństwu. Ponadto centrala umożliwia aktywację pozostałych elementów systemu sygnalizacji pożarowej, które wdrażają konkretne działania przyczyniające się do zwalczenia zagrożenia.

Do drugiej grupy zalicza się urządzenia peryferyjne. W tym przypadku mowa o wszelkich akcesoriach, które są związane z kontrolą obsługi centrali oraz powodują aktywację systemu SSP. Wśród nich wymieniamy:

 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
  Powszechnie znane czerwone przyciski alarmowe z napisem „POŻAR”, których naciśnięcie skutkuje wywołaniem sygnału ostrzegawczego.
 • Sygnalizatory
  Syreny dźwiękowe i alarmy świetlne (często występujące równocześnie), które sygnalizują wykrycie zagrożenia pożarowego i informują o konieczności rozpoczęcia procedury ewakuacyjnej.
 • Detektory dymu i temperatury
  Czujniki (zwane potocznie czujkami), które pozwalają na stałe monitorowanie obszaru pod kątem występowania dwóch głównych cech wskazujących na pożar (tj. dym i wysoka temperatura). Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej wykorzystują rozmaite modele detektorów m.in. multisensorowe, zasysające, ciepła, liniowe, optyczne, jonizacyjne, płomienia.
 • Akumulatory i zasilacze
  Większość systemów SSP wymaga zasilaczy pozwalających na pobór niezbędnej energii elektrycznej. Profesjonalne systemy zawierają też rezerwowe akumulatory – dzięki nim urządzenia mogą nadal pracować w przypadku braku prądu (zarówno w stanie dozoru, jak i w trybie alarmowym).
 • Elementy kontrolno-sterujące
  To moduły odpowiedzialne przede wszystkim za monitoring pracy i sterowanie urządzeń peryferyjnych. Ponadto pozwalają zintegrować prace systemu sygnalizacji pożarowej z innymi instalacjami w budynku czy pomieszczeniu, co prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i uzyskania większej efektywności w zakresie zwalczania potencjalnego ryzyka. Przykładami może być m.in. automatyczne otwieranie bram i drzwi ewakuacyjnych, zamykanie klap na wentylacji bytowej, wyłączenie urządzeń zwiększających szansę na rozprzestrzenienie pożaru czy uruchomienie mechanizmów gaszących.

System SSP – gdzie warto zastosować?

W dzisiejszych czasach sygnalizacja przeciwpożarowa jest wykorzystywana praktycznie we wszystkich miejscach komercyjnych i publicznych. System urządzeń o tym charakterze jeszcze szczególnie istotny w obiektach o dużym nagromadzeniu zasobów ludzkich bądź materialnych. Gdzie zatem warto zainstalować system sygnalizacji pożaru?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2020r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych jest wymagane w:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,
  2. Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2,
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
 6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000 – 10000 numerów o znaczeniu miejscowym i regionalnym,
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby system SSP został wykorzystany przez prywatnych klientów. Budynki mieszkalne i przedsiębiorstwa to również idealne miejsce, aby zadbać o bezpieczeństwo i zapewnić odpowiedni poziom ochrony pracownikom lub domownikom. Montaż systemów sygnalizacji pożarowej sprawdzi się jednakowo w dużych miastach (np. Krakowie), jak i mniejszych miejscowościach sąsiadujących (np. Wieliczka, Niepołomice, Mogilany czy Skawina). W każdym z przypadków ryzyko wybuchu pożaru jest porównywalnie duże – dlatego też lepiej przysłowiowo dmuchać na zimne i zdecydować się na skorzystanie z dobrodziejstw techniki, które mogą uchronić przed niezwykle poważnym zagrożeniem.

System sygnalizacji pożaru (system SSP, system SAP) wymaga profesjonalnego montażu. Zaufaj profesjonalnej firmie! Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT

Zadzwoń do nas…

…lub napisz. Skontaktujemy się z Tobą