System oddymiania pomieszczeń, klatek schodowych

Systemy oddymiania – grawitacyjne i mechaniczne oddymianie

System oddymiania to zaawansowany system, stosowany w budynkach, halach, pomieszczeniach biurowych, klatkach schodowych itp. w celu usuwania dymu i ciepła podczas pożaru. Jak działa system oddymiania grawitacyjnego? Rolą systemu oddymiania jest odprowadzenie gromadzącego się w trakcie pożaru dymu, ciepła i gazów, które zagrażają zdrowiu i życiu. W przestrzeniach pionowych, takich jak klatki schodowe czy drogi…