zabezpieczenie przeciwpożarowe kościołów, zabytków, skansenów

Dlaczego zabytkowe drewniane obiekty są tak podatne na pożary?

Zabytkowe drewniane obiekty stanowią cenny składnik dziedzictwa kulturowego wielu miast, w tym Krakowa, Warszawy, czy Wrocławia. Charakteryzują się unikalną architekturą i historycznym znaczeniem, jednak są również niezwykle podatne na pożary. Drewniana konstrukcja, często zabytkowa i nierzadko zaniedbana, staje się łatwopalna, a w połączeniu ze starą instalacją elektryczną i brakiem nowoczesnych instalacji przeciwpożarowych i systemów ochrony…